AVEBIOM

Asociación de Valorización Energética de la Biomasa

Organizacija AVEBIOM je bila ustanovljena leta 2004 s ciljem spodbujati razvoj španskega bioenergetskega sektorja. Glavne cilje te organizacije so:

  • Spodbujati ustvarjanje in razvoj bioenergetskega sektorja v Španiji.
  • Vključiti javne uprave na področju kmetijstva, okolja, industrije in gospodarstva.
  • Spodbujati ustanavljanje komercialnih podjetij za pridobivanje, trženje in dobavo trdnih biogoriv.

AVEBIOM nudi svoje izkušnje in sredstva vsem zainteresiranim, ki jih zanima napredka in razvoju uporabe biomase v energetskem sektorju: kmetje, gozdarski zastopniki, podjetja ki se ukvarjajo s proizvodnjo v gozdarstvu, industrija, raziskovalni inštituti, tehnološka središča in univerze, proizvajalci kurilnih naprav, proizvajalci biomase itd. Svojim članom ponujajo sodelovanje, pomoč in nasvete, ki jih potrebujejo pri bioenergiji, urejajo stike z javno upravo in organizirajo dogodek za promocijo biomase kot energenta. Zavzemajo se za boj proti podnebnim spremembam ter za razvoj podeželja in njegove trajnosti na okoljski in gospodarski ravni. AVEBIOM je član Direktorata Evropske mreže za biomaso (AEBIOM) in aktivno sodeluje v akcijah EU, organiziranih v okviru te organizacije.

Organizacije AVEBIOM je tudi pridružena članica Svetovnega združenja za bioenergijo in je del upravnega odbora Evropske platforme za ogrevanje in hlajenje iz obnovljivih virov.