Vsi organi registrirani v okviru certifikacijskega sistema BIOmasud plus.

BIOmasud deluje z neodvisnimi subjekti, ki opravljajo izvajanje revizij, analize kakovosti in izdajo certifikata. Vsi registrirani organi morajo biti pooblaščeni in odobreni s strani nadzornega sveta Biomasud.

Certifikacijski organi: zadolženi so za presojo, ali podjetje, izpolnjuje zahteve oziroma ali je potrebno njegovo certifikat začasno odvzeti.

Kontrolni organi: zadolženi so za revizijo certificiranih podjetij ali podjetij, ki želijo pridobiti certifikat.

Testni organ: zadolženi so za izvajanje standardiziranih laboratorijskih analiz na vzorcih trdnih biogoriv.

Energy Agency of Plovdiv

17 de maj de 2021

AENOR

31 de marec de 2021

BEA Institut für Bioenergie

31 de marec de 2021

BUREAU VERITAS

5 de april de 2021

CARTIF

5 de april de 2021

CPC

5 de april de 2021

ENAMA

5 de april de 2021

LEBS.CBE

5 de april de 2021

SISBEL

5 de april de 2021

Standart Laboratuarlar

5 de april de 2021

TUV HELLAS

5 de april de 2021