Vsi organi registrirani v okviru certifikacijskega sistema BIOmasud plus.

BIOmasud deluje z neodvisnimi subjekti, ki opravljajo izvajanje revizij, analize kakovosti in izdajo certifikata. Vsi registrirani organi morajo biti pooblaščeni in odobreni s strani nadzornega sveta Biomasud.

Certifikacijski organi: zadolženi so za presojo, ali podjetje, izpolnjuje zahteve oziroma ali je potrebno njegovo certifikat začasno odvzeti.

Kontrolni organi: zadolženi so za revizijo certificiranih podjetij ali podjetij, ki želijo pridobiti certifikat.

Testni organ: zadolženi so za izvajanje standardiziranih laboratorijskih analiz na vzorcih trdnih biogoriv.

AENOR

31 de marec de 2021

BEA Institut für Bioenergie

31 de marec de 2021

BUREAU VERITAS

5 de april de 2021

CARTIF

5 de april de 2021

CETEMAS

1 de julij de 2022

CPC

5 de april de 2021

ENAMA

5 de april de 2021

Energy Agency of Plovdiv

17 de maj de 2021

Kiwa Sativa

30 de marec de 2022

LEBS.CBE

5 de april de 2021

SISBEL

5 de april de 2021

Standart Laboratuarlar

5 de april de 2021