Vsi organi registrirani v okviru certifikacijskega sistema BIOmasud plus.

BIOmasud deluje z neodvisnimi subjekti, ki opravljajo izvajanje revizij, analize kakovosti in izdajo certifikata. Vsi registrirani organi morajo biti pooblaščeni in odobreni s strani nadzornega sveta Biomasud.

Certifikacijski organi: zadolženi so za presojo, ali podjetje, izpolnjuje zahteve oziroma ali je potrebno njegovo certifikat začasno odvzeti.

Kontrolni organi: zadolženi so za revizijo certificiranih podjetij ali podjetij, ki želijo pridobiti certifikat.

Testni organ: zadolženi so za izvajanje standardiziranih laboratorijskih analiz na vzorcih trdnih biogoriv.