AIEL

AIEL

Associazione Italiana Energie Agroforestali

AIEL je Italijansko kmetijsko-gozdarsko združenje proizvajalcev biomase za energetske namene. Je zasebna neprofitna organizacija, ustanovljena leta 2001. Cilj AIEL je spodbujati in razširjati uporabo trdnih biogoriv kot obnovljivih virov energije v Italiji. AIEL vključuje in predstavlja vse korake in sektorje celotne verige oskrbe z lesno energijo, pri čemer sodeluje z institucijami, organizacijami in zasebniki, tj. Gozdarskimi izvajalci, lastniki gozdov, proizvajalci in trgovci biomase, kmetje ter proizvajalce in trgovce sistemov za ogrevanje z biomaso. Trenutno je v AIEL vključenih približno 500 članov, od tega več kot 150 dejavnih na področju trdnih biogoriv iz gozdarskega in kmetijskega sektorja. AIEL deluje na različnih delovnih področjih: tehnično svetovanje, spremljanje trga, pravo in politika. Poleg tega AIEL spodbuja mreženje in združevanje manjših podjetij z večjimi akterji, da bi spodbudil dodano vrednost italijanskega gozdarskega sektorja.

Od leta 2006 je AIEL član Evropskega združenja za biomaso (Bioenergy Europe) in je tudi član upravnega odbora organizacije „Coordinamento FREE“ (Koordinacija obnovljivih virov in energetska učinkovitost), ki spodbuja razvoj obnovljivih virov in energetsko učinkovitost, s povezovalnimi ukrepi med združenji in institucijami. AIEL predstavlja tudi Forest Stewardship Council® in znamko FSC v Italij. AIEL že nekaj let deluje na področju certificiranja kakovosti in izdelkov. AIEL je priznan kot italijanski nacionalni nosilec licence za shemo ENplus® in BIOmasud® ter lastnik sheme za certificiranje BiomassPlus® (lesne biomase) in AriaPulita® (manjše kurilne naprave).

Od ustanovitve je AIEL vzpostavil četrtletno revijo “Agriforenergy” za komuniciranje in razširjanje informacij, objavljal je glasila namenjena sodelavcem in članom, ustvarjal in upravljal spletna mesta (www.aielenergia.it; www.energiadallegno.it) ter vzdrževal druge komunikacijske kanale. Poleg tega je AIEL tehnični partner dvoletnih mednarodnih sejmov biomase “Progetto Fuoco” (www.progettofuoco.com) in “ItaliaLegno Energia «(www.italialegnoenergia.it).

AVEBIOM

AVEBIOM

Asociación de Valorización Energética de la Biomasa

Organizacija AVEBIOM je bila ustanovljena leta 2004 s ciljem spodbujati razvoj španskega bioenergetskega sektorja. Glavne cilje te organizacije so:

  • Spodbujati ustvarjanje in razvoj bioenergetskega sektorja v Španiji.
  • Vključiti javne uprave na področju kmetijstva, okolja, industrije in gospodarstva.
  • Spodbujati ustanavljanje komercialnih podjetij za pridobivanje, trženje in dobavo trdnih biogoriv.

AVEBIOM nudi svoje izkušnje in sredstva vsem zainteresiranim, ki jih zanima napredka in razvoju uporabe biomase v energetskem sektorju: kmetje, gozdarski zastopniki, podjetja ki se ukvarjajo s proizvodnjo v gozdarstvu, industrija, raziskovalni inštituti, tehnološka središča in univerze, proizvajalci kurilnih naprav, proizvajalci biomase itd. Svojim članom ponujajo sodelovanje, pomoč in nasvete, ki jih potrebujejo pri bioenergiji, urejajo stike z javno upravo in organizirajo dogodek za promocijo biomase kot energenta. Zavzemajo se za boj proti podnebnim spremembam ter za razvoj podeželja in njegove trajnosti na okoljski in gospodarski ravni. AVEBIOM je član Direktorata Evropske mreže za biomaso (AEBIOM) in aktivno sodeluje v akcijah EU, organiziranih v okviru te organizacije.

Organizacije AVEBIOM je tudi pridružena članica Svetovnega združenja za bioenergijo in je del upravnega odbora Evropske platforme za ogrevanje in hlajenje iz obnovljivih virov.

CBE

CBE

Centro da Biomassa para a Energia

CBE Portugalsko je zasebno združenje z javno koristjo, ki deluje v okviru nacionalne energetske politike, na področju energetske diverzifikacije in rabe naravnih virov. Glavni namen organizacije je spodbujati uporabo biomase. Glavni cilji CBE so naslednji:

  • Združiti in uskladiti prizadevanja za uporabo biomase v različnih javnih in zasebnih organizacijah;
  • Ponuditi tehnično in tehnološko podporo podjetjem, ki proizvajajo energijo z uporabo biomase;
  • Spodbujati prenos znanja in tehnologije;
  • Uresničiti in izboljšati raziskave in razvoj z novimi tehnologijami, povezanimi s proizvodnjo, preoblikovanjem in uporabo biomase;
  • Spodbujati razvoj skupin za zbiranje, pripravo, preoblikovanje in uporabo biomase;
  • Spodbujati tehnične in tehnološke iniciative in pomagati oblikovati usposobljeno osebje v podjetjih in institucijah, povezanih z biomaso;
  • Širiti tehnične informacije in tehnologijo na svojem področju specializacije.

CERTH

CERTH

Centre for Research & Technology Hellas

CERTH is one of the leading research centres in Greece. Among its areas of expertise, activities in renewable energy sources, solid biofuels production and utilization, energy saving and environmental protection are included.

CIEMAT

CIEMAT

Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas

CIEMAT, pod okriljem Španskega oddelka za znanost in inovacije, je javna raziskovalna organizacija na področju energetike in okolja. Od ustanovitve leta 1951 izvaja tehnološke raziskovalne in razvojne projekti, ki služijo kot referenca za tehnično zastopanje Španije na mednarodnih forumih in svetovanje javnim upravam v zadevah njene konkurence. CIEMAT je tehnološko in geografsko raznolik, in omogoča prenos znanja v prakso v Španiji na splošno in v njenih avtonomnih regijah.

Dejavnost CIEMAT-a je organizirana na področju raziskovalnih projektov, ki služijo kot most med raziskovalnimi organizacijami, gospodarstvom in družbenim interesom.

Ekipo CIEMAT-a sestavlja približno 1.200 oseb, od tega je 47 % univerzitetnih diplomantov. CIEMAT je ključna pri razvoju obnovljivih virov energije v Španiji. Na tem področju deluje že od leta 1985, ko je bil ustanovljen Inštitut za obnovljive energije (danes Oddelek za obnovljive energije). Poleg prvotnega oddelka je trenutno na voljo tudi center z imenom CEDER-CIEMAT (Center za razvoj obnovljivih virov energije), specializiran za razvoj vetrnih energij in zlasti energij iz biomase s sedežem v Lubiji (provinca Soria, Castilla León, Španija).