AIEL

Associazione Italiana Energie Agroforestali

AIEL je Italijansko kmetijsko-gozdarsko združenje proizvajalcev biomase za energetske namene. Je zasebna neprofitna organizacija, ustanovljena leta 2001. Cilj AIEL je spodbujati in razširjati uporabo trdnih biogoriv kot obnovljivih virov energije v Italiji. AIEL vključuje in predstavlja vse korake in sektorje celotne verige oskrbe z lesno energijo, pri čemer sodeluje z institucijami, organizacijami in zasebniki, tj. Gozdarskimi izvajalci, lastniki gozdov, proizvajalci in trgovci biomase, kmetje ter proizvajalce in trgovce sistemov za ogrevanje z biomaso. Trenutno je v AIEL vključenih približno 500 članov, od tega več kot 150 dejavnih na področju trdnih biogoriv iz gozdarskega in kmetijskega sektorja. AIEL deluje na različnih delovnih področjih: tehnično svetovanje, spremljanje trga, pravo in politika. Poleg tega AIEL spodbuja mreženje in združevanje manjših podjetij z večjimi akterji, da bi spodbudil dodano vrednost italijanskega gozdarskega sektorja.

Od leta 2006 je AIEL član Evropskega združenja za biomaso (Bioenergy Europe) in je tudi član upravnega odbora organizacije „Coordinamento FREE“ (Koordinacija obnovljivih virov in energetska učinkovitost), ki spodbuja razvoj obnovljivih virov in energetsko učinkovitost, s povezovalnimi ukrepi med združenji in institucijami. AIEL predstavlja tudi Forest Stewardship Council® in znamko FSC v Italij. AIEL že nekaj let deluje na področju certificiranja kakovosti in izdelkov. AIEL je priznan kot italijanski nacionalni nosilec licence za shemo ENplus® in BIOmasud® ter lastnik sheme za certificiranje BiomassPlus® (lesne biomase) in AriaPulita® (manjše kurilne naprave).

Od ustanovitve je AIEL vzpostavil četrtletno revijo “Agriforenergy” za komuniciranje in razširjanje informacij, objavljal je glasila namenjena sodelavcem in članom, ustvarjal in upravljal spletna mesta (www.aielenergia.it; www.energiadallegno.it) ter vzdrževal druge komunikacijske kanale. Poleg tega je AIEL tehnični partner dvoletnih mednarodnih sejmov biomase “Progetto Fuoco” (www.progettofuoco.com) in “ItaliaLegno Energia «(www.italialegnoenergia.it).