Αυτή η ενότητα δείχνει τις επιχειρήσεις παραγωγής ή εμπορίας που έχουν περάσει τις αντίστοιχες επιθεωρήσεις και είναι επομένως πιστοποιημένες σύμφωνα με το BIOmasud(r).

ES001 Energía Sierra Segura

20 de Ιανουάριος de 2021
Ecoloma

ES003·ES305 Ecoloma

20 de Ιανουάριος de 2021
logo naparpellet

ES004 Naparpellet

17 de Ιούνιος de 2021

ES005·ES302 Alcolea Biomass Center

20 de Ιανουάριος de 2021

ES006·ES303 Greenalia Woodschips

19 de Ιανουάριος de 2021

ES007 Pallet Tama

19 de Ιανουάριος de 2021

ES008 Peláez Renovables

19 de Ιανουάριος de 2021

ES009 Combustibles Cabello

19 de Ιανουάριος de 2021

ES304 Ingecor

19 de Ιανουάριος de 2021

IT001 EcoCombustibili

19 de Ιανουάριος de 2021

IT002 IBLEA Calor

19 de Ιανουάριος de 2021

IT003 Olearia

17 de Μάρτιος de 2021

SI001 Biomasa D.O.O.

20 de Ιανουάριος de 2021