Στοιχεία επικοινωνίας της ομάδας του συστήματος πιστοποίησης ποιότητας BIOmasud®

Alicia Mira Uguina

Alicia Mira Uguina

AVEBIOM
0034 983 113 760
Pablo Rodero Masdemont

Pablo Rodero Masdemont

AVEBIOM
0034 983 113 760
Teresa Almeida

Teresa Almeida

CBE
00351 239 532 436/88
Manolis Karampinis

Manolis Karampinis

CERTH
0030-211-1069500
Matteo Favero

Matteo Favero

AIEL
0039 049 88 30 722
Peter Prislan

Peter Prislan

00386 (0)1 330 58 73