Στοιχεία επικοινωνίας της ομάδας του συστήματος πιστοποίησης ποιότητας BIOmasud®

Alicia Mira Uguina

Alicia Mira Uguina

AVEBIOM
0034 983 113 760
Pablo Rodero Masdemont

Pablo Rodero Masdemont

AVEBIOM
0034 983 113 760

Teresa Almeida

CBE
00351 239 532 436/88
Manolis Karampinis

Manolis Karampinis

CERTH
0030-211-1069500
Matteo Favero

Matteo Favero

AIEL
0039 049 88 30 722
Peter Prislan

Peter Prislan

00386 (0)1 330 58 73